Mithra Pharmaceuticals versterkt innovatiepijplijn met producten ‘vrouwelijke gezondheid’ van Uteron Pharma

Met deze overnames grijpt Mithra Pharmaceuticals een opportuniteit om zijn innovatiepijplijn en R&D-performantie te versterken en een leiderspositie uit te bouwen inzake vrouwelijke gezondheid.

Estelle™: nieuwe generatie orale anticonceptiepil met natuurlijke samenstelling (in ‘mid stage’ ontwikkeling)

Estelle™ is een nieuwe generatie orale anticonceptiepil (OAC) op basis van een natuurlijk oestrogeen, estetrol (E4). Het biedt volgens het bedrijf een verlengde halfwaardetijd, een hogere veiligheidsmarge, minder interferentie met de lever en stofwisselingsfuncties en een verbeterd bijwerkingsprofiel. Estetrol wordt bestudeerd in combinatie met progestageen (synthetische vorm van het hormoon progesteron) en zal in een handig doseringsschema worden ontwikkeld. De resultaten van de klinische studies fase II wijzen op een goede contraceptieve werking en menstruatieprofiel.

Het project Estelle™ wordt ontwikkeld voor de wereldwijde markt en verwacht wordt dat het in 2019 op de markt zal komen. Ramingen tonen aan dat meer dan 100 miljoen vrouwen over de hele wereld OAC’s gebruiken als hun dagelijks contraceptiemiddel.

“E4 is een natuurlijk steroïde dat in hoge concentraties aanwezig is tijdens de zwangerschap bij zowel de moeder als de fœtus”, legt Jean-Michel Foidart, professor aan de universiteit Luik, uit. “E4 zou kunnen beschermen tegen diepveneuze trombose (DVT) of trombo-embolie en zou bovendien tot minder subjectieve neveneffecten leiden. Denk aan gespannen of weke borsten, gewichtstoename, oedeem of vochtophoping, misselijkheid, opgeblazen gevoel, hoofdpijn, stemmingswisselingen zoals die kunnen voorkomen bij de orale anticonceptiepillen die momenteel op de markt zijn.”

“E4 is het eerste bekende natuurlijke SERM (selectieve oestrogeenreceptormodulator) en vertoont anti-oestrogene effecten op borstkanker in preklinische en klinische studies. Dat betekent ook dat E4 veiliger kan zijn voor de borst dan klassieke oestrogenen. Dankzij zijn gunstig profiel inzake klinische neveneffecten kunnen we alleen maar besluiten dat nieuwe geneesmiddelen met E4 een heel gunstige baten-risicoverhouding zouden moeten hebben”, aldus prof. dr. Herjan J.T. Coelingh Bennink, ceo en voorzitter van Pantarhei Bioscience (Zeist, Nederland) dat Estelle initieerde en hielp ontwikkelen.

‘Early stage’ ontwikkelingsmogelijkheden

Behalve het Estelle-project verwierf Mithra Pharmaceuticals nog drie R&D- programma’s in een vroeg stadium van ontwikkeling, waaronder Alyssa™ (een nieuwe generatie hormoonspiraaltje) en Colvir™ voor de behandeling van niet-kwaadaardige of premaligne afwijkingen in de baarmoederhals als gevolg van een HPV-infectie (Human Papilloma Virus).

“De acquisitie van de projecten is voor ons een unieke kans om ons eigen portfolio te versterken én om in de toekomst ook de medische wereld en de patiënten vooruit te helpen met belangrijke therapeutische innovaties”, beklemtoont François Fornieri.

Het wetenschappelijke team van Uteron Pharma wordt bij Mithra Pharmaceuticals geïntegreerd waar het de ontwikkelingsprogramma’s zal verderzetten.

Mithra Pharmaceuticals consolidates its partnership with Club Brugge

For several years now, Mithra has been investing in football by sponsoring Standard Club (men’s and women’s team) together with Club Brugge. These two clubs share a history and common values with Mithra. From the outset, the company has perceived football as a means of opening up to new networks, and also to promote women, its core business, in all aspects of daily life, including male-dominated sports.

National visibility

This new partnership between Mithra and Club Brugge completely falls within the scope of the development ambitions of the Liège spin-off, particularly with the capital-raising it envisages.

Better known in Wallonia than in Flanders, Mithra above all sees itself as a Belgian company. This is why the company wishes to develop and consolidate its notoriety in Flanders, through greater visibility to the general public and potential industrial and financial partners. This new partnership can obviously contribute to this goal.

“For many years now, we have been supporting women’s sports clubs which are developing in male-dominated sports such as basketball and football. The connection with our core business, women’s health, is undeniable”, emphasises François Fornieri, CEO of Mithra Pharmaceuticals and a passionate football supporter. “Mithra notably owes its success to its local roots in Belgium. Sport brings people together, throughout the world. By sponsoring sports teams, Mithra wishes to be a part of society. This is also particularly motivating for company employees who are inspired by “our” clubs’ performance. This motivates them and strengthens our team’s cohesion and dynamism.”

François Fornieri, manager van het jaar 2011

François Fornieri, oprichter en gedelegeerd bestuurder van Mithra Pharmaceuticals, werd op woensdag 11 januari 2012 door Trends-Tendances uitgeroepen tot manager van het jaar.

Hij werd tijdens een statige plechtigheid in het Square in Brussel voor bijna duizend mensen en in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, en de eerste minister, Elio Di Rupo, uitgeroepen tot manager van het jaar 2011.