Waalse Coucke en Vlaamse Fornieri zetten de toon in Belgische farma

  • Mithra Pharmaceuticals haalt bijkomend 40 miljoen euro op dankzij instap van Marc Coucke in het kapitaal
  • Marc Coucke zit het strategisch comité van Mithra voor met het oog op een beursgang in 2015

2015 wordt duidelijk een scharnierjaar voor de groep Mithra Pharmaceuticals. Begin januari werden nog vier onderzoeksprojecten van Uteron Pharma overgenomen waaronder één met hoge toegevoegde waarde dat het toekomstige vlaggenschip van de groep moet worden: Estelle™, een nieuwe orale anticonceptiepil op basis van het natuurlijke hormoon estetrol. Een overname die ook in het noorden van land de aandacht trok.

Sinds 2014 investeert Mithra Pharmaceuticals ook in het noorden van België om zo de visibiliteit in Vlaanderen te vergroten en potentiële investeerders aan te spreken. Ondanks het feit dat beide heren elkaar reeds lang kenden en opvolgden, kwam mede hieruit uiteindelijk een ontmoeting tot stand tussen François Fornieri – door de pers beschreven als de Waalse Coucke – en zijn homoniem Marc Coucke, de Vlaamse Fornieri.

Met de steun van Marc Coucke wil Mithra Pharmaceuticals de wereld van de gynaecologie ‘challengen’ met de molecule estetrol.

Op zijn beurt beloofde Marc Coucke, die onlangs nog investeerde in de vastgoedprojecten van Bart Versluys, om te investeren in een business waarmee hij beter vertrouwd is. Het is dan ook logisch dat de CEO van Omega Pharma interesse toonde voor het succesverhaal van Mithra. “Voor ik de stap zette, overlegde ik met tal van farmaceuten en artsen, maar ook met banken die de stevige reputatie van Mithra bevestigden”, legt Marc Coucke uit.

Een veelbelovend project

In totaal investeert de Vlaamse zakenman 40 miljoen euro. Een positieve schok in het aandeelhouderschap van Mithra dat er reeds in slaagde om in één jaar tijd 63 miljoen euro op te halen in kapitaal- en financieringsrondes om de bouw van zijn farmaceutische ontwikkelings- en productiesite in Flémalle te financieren.

De 40 miljoen euro van Marc Coucke gaan vooral naar Estelle™, een nieuwe generatie orale anticonceptiepil (OAC) op basis van een natuurlijk oestrogeen, estetrol (E4). De farmacokinetiek en farmacodynamie ervan zouden gunstig zijn voor de gezondheid van de vrouw en de veiligheids- en tolerantieprofielen kunnen een belangrijke doorbraak betekenen in het domein van de contraceptie. Estetrol wordt bestudeerd in combinatie met progestageen en de resultaten van de klinische studies fase II wijzen zowel op een goede contraceptieve werking als op een gunstig effect op het menstruatieprofiel van de patiënten.

“E4 is een natuurlijk steroïde dat wordt aangemaakt door de menselijke fœtus en is in hoge concentraties aanwezig tijdens de zwangerschap”, legt Jean-Michel Foidart, professor aan de universiteit Luik, uit. “E4 zou kunnen beschermen tegen diepveneuze trombose (DVT) of trombo-embolie en zou bovendien tot minder subjectieve neveneffecten leiden. Denk aan gespannen of weke borsten, gewichtstoename, oedeem of vochtophoping, misselijkheid, opgeblazen gevoel, hoofdpijn en stemmingswisselingen zoals die kunnen voorkomen bij de orale anticonceptiepillen die momenteel op de markt zijn.”

“E4 is het eerste bekende natuurlijke SERM (selectieve oestrogeenreceptormodulator) en vertoont anti-oestrogene effecten op borstkanker in preklinische en klinische studies. Dat betekent ook dat E4 veiliger kan zijn voor de borst dan klassieke oestrogenen. Dankzij zijn gunstig profiel inzake klinische neveneffecten kunnen we alleen maar besluiten dat nieuwe geneesmiddelen met E4 een heel gunstige baten-risicoverhouding zouden moeten hebben”, aldus prof. dr. Herjan J.T. Coelingh Bennink, CEO en voorzitter van Pantarhei Bioscience (Zeist, Nederland) dat Estelle™ initieerde en mee hielp ontwikkelen.

Het project Estelle™ wordt ontwikkeld voor de wereldwijde markt en er wordt verwacht dat het binnen vier tot vijf jaar op de markt zal komen. Huidige ramingen tonen aan dat meer dan 100 miljoen vrouwen over de hele wereld OAC’s gebruiken als contraceptiemiddel.

Strategisch partnership

“Mithra Pharmaceuticals zal de ervaring en kennis van Marc Coucke goed kunnen gebruiken om ons marktaandeel in de Benelux uit te breiden en de poorten te openen naar nieuwe markten”, aldus François Fornieri, CEO de Mithra Pharmaceuticals.

Marc Coucke wordt vanaf 26 februari ook voorzitter van het strategisch comité van Mithra Pharmaceuticals waar hij zijn expertise kan inzetten in functie van de nationale en internationale ontwikkeling van de groep.

“De synergie tussen de Waalse Coucke en de Vlaamse Fornieri kan niet mislukken”, zegt Marc Coucke overtuigd als kersvers aandeelhouder van Mithra Pharmaceuticals. “Ik voelde het tot in de toppen van mijn tenen bij mijn eerste ontmoeting met François Fornieri en zijn team. Samen zullen we de structuur van Mithra verder uitbouwen. Als voorzitter van het strategische comité kan ik min of meer tussenkomen op operationeel vlak voor thema’s als de begroting, de voorbereiding van de beursgang en de op til staande acquisities door de groep. Samen werken we aan een succesverhaal waarmee we nog verrassend uit de hoek zullen komen. Mithra biedt een unieke combinatie: enerzijds een rendabele basisactiviteit in volle expansie met een groot potentieel en anderzijds een meer biotechnische activiteit met uitzicht op een blockbuster. Kortom, Mithra heeft alles in handen om een succesverhaal te worden op korte en lange termijn. Bovendien investeert Mithra in zowel productie als onderzoek in Wallonië. Het verheugt me dan ook dat ik kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van het zuiden van het land.” 

“De gelijkenissen tussen Marck Coucke en mezelf zijn treffend”, vergelijkt François Fornieri. “We zijn even gepassioneerd in alles wat we doen en delen onze smaak voor kunst, voetbal… Bovendien verschillen onze parcours weinig van elkaar. Het stond als het ware in de sterren geschreven dat onze wegen elkaar kruisten. Ongelooflijk ook hoe snel we tot een akkoord zijn gekomen. Het is overduidelijk: de Vlaamse Fornieri en de Waalse Coucke spreken overtuigd dezelfde taal.”