Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door Mithra Pharmaceuticals NV

Luik, België 09 januari 2017 – Gereglementeerde informatie – Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, maakt Mithra Pharmaceuticals NV bekend dat zij verschillende transparantieverklaringen heeft ontvangen.

Mithra Pharmaceuticals NV ontving een op 29 december 2016 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat Bart Versluys (Versluys Invest BVBA, Versluys Bouwgroep BVBA), als gevolg van netto-aankopen van aandelen, nu 3,28% van de stemrechten van Mithra Pharmaceuticals NV (totale aantal stemrechten : 31.129.756) bezit en dus de deelnemingsdrempel van 3% overschreden heeft.